Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

67activities

1
Checklists
4.3 Essentials for writing grant application
The Star of Europe
#follow checklists, #project management
Συμμετοχή
1
Videos
The Star of Europe
#seek funding, #manage grant applications
19
The Star of Europe
#prepare youth activities, #choose shots to video, #revise questionnaires, #organise soundtrack, #use GPS tools, #produce questionnaires, #perform video editing, #use video editing techniques, #project management, #photography, #share ideas, #communicate in digital environments, #youth programme development, #project management, #develop educational resources, #task management, #compile evaluation reports, #manage digital documents, #dissemination of evaluation results, #problem-solving with digital tools, #managing digital documents, #ICT, #communication technology, #publishing content, #digital communication and collaboration, #implement social media marketing, #reporting, #use ICT, #offer learning support, #keep track of social media, #planning
1
1
1
Checklists
The Star of Europe
#follow checklists, #project management
1
Digital tools
The Star of Europe
#dissemination of evaluation results, #compile evaluation reports, #use ICT, #revise questionnaires
1
Digital tools
The Star of Europe
#compile evaluation reports, #reporting, #produce questionnaires, #use ICT
1
Application tutorials
The Star of Europe
#participant evaluation, #compile evaluation reports, #reporting, #use ICT
1
Videos
The Star of Europe
#marketing principles, #self promotion
1
Videos
The Star of Europe
#marketing management, #self promotion
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Platform
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΔραστηριότητεςPlaylists