Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
19

Playlist. ONLINE TOOLS FOR YOUTH EXCHANGES

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Playlist. ONLINE TOOLS FOR YOUTH EXCHANGES

Συμμετοχή

Σχετικά

This learning playlist contains almost 20 online tools which can be used at various stages of the youth exchange. These tools are presented at each "Star of Europe" playlist. Here you have all the tools in one place. You can use some of the tools for various moments of the project. Just choose what makes sense and how that tool can increase involvement young people and partners or how can it spark learning in a youth exchange project.
ENJOY!Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
1.4 Miro visual collaboration
Προαιρετικό
30 λεπτά
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Σχετικά

Collect by WeTransfer is the best way to organise moments from your youth exchange. Young people can save content from exchange activities and bring it together for their friends, their team, or just for yourself.
Together with young people, collect, keep and combine memories from all exchange activities – songs, pictures, videos, links, articles and anything else you can think of. Then, use them to review what has been done and achieved. Ask young people to name at least some experiences and learning outcomes that are linked to specific moments of the exchange and that are important to them.Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Collect by WeTransfer to organise moments Αποκτήστε αυτό το σήμα

The earner of this badge has accessed digital content on how to use Collect by WeTransfer platform to organise moments from your youth exchange.
This badge is automatically issued after learner submits evidence of completing the badge task included in the educational activity available at the 'Star of Europe’ platform.
The ‘Star of Europe’ is hosted by the Finnish National Agency for Education, which also manages the European Union’s programme Erasmus+.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Try the digital tool and upload print screen of using it.

Δεξιότητες

ESCO
#problem-solving with digital tools
ESCO
#managing digital documents
ESCO
#prepare youth activities
ESCO
#use GPS tools
ESCO
#reporting
ESCO
#publishing content
ESCO
#communicate in digital environments
ESCO
#digital communication and collaboration
ESCO
#keep track of social media
ESCO
#produce questionnaires
ESCO
#ICT
ESCO
#compile evaluation reports
ESCO
#choose shots to video
ESCO
#perform video editing
ESCO
#use video editing techniques
ESCO
#youth programme development
ESCO
#planning
ESCO
#revise questionnaires
ESCO
#organise soundtrack
ESCO
#manage digital documents
ESCO
#implement social media marketing
ESCO
#project management
ESCO
#dissemination of evaluation results
ESCO
#project management
ESCO
#photography
ESCO
#develop educational resources
ESCO
#use ICT
ESCO
#communication technology
ESCO
#share ideas
ESCO
#offer learning support
ESCO
#task management
Δραστηριότητες: 18
Ξεκίνησε: 77
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 9 ώρες 15 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

The Star of Europe
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΔραστηριότητεςPlaylists