Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

3.3 Essentials for a project design

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

3.3 Essentials for a project design

Συμμετοχή

Σχετικά

The following checklist includes essential information which may be helpful when designing a youth exchange project. You can also find some useful tips and hints on what is important during this phase.

 • A project can start 3 months after the application deadline, but it is better to give it 4 months or more.
 • The duration of a youth exchange programme is 5 to 21 days, plus up to 2 days for travelling.
 • All partners and youth groups should be involved in choosing a topic, setting goals and selecting methods.
 • Know the difference between the exchange topic and method, for example, what topic you can explore through music as a method.
 • Design a programme that is relevant to the set goals and includes activities to explore the chosen topic every day.
 • Each group should create activities and content. Involve all groups in planning and sharing responsibilities.
 • Plan methods to evaluate your project goals. Implement - Youthpass, local impact and dissemination of project’s benefits.
 • Agree with partner groups on practical issues, such as the schedule, accommodation, materials needed, venue.
 • Include a 2-day advance planning visit (APV), if the partnership is new or if participating young people need extra support.
  
Make a copy of the checklist and use it to follow the necessary requirements for a youth exchange project design.

Υλικό

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Λάβετε τους υπότιτλους του σήματος δραστηριότητας

Essentials for a project design Αποκτήστε αυτό το σήμα

The earner of this badge has accessed the checklist with essentials for a project design for a youth exhange project.

This badge is automatically issued after learner submits evidence of completing the badge task included in the educational activity available at the 'Star of Europe’ platform.

The ‘Star of Europe’ is hosted by the Finnish National Agency for Education, which also manages the European Union’s programme Erasmus+.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Open the checklist essentials. Write down which of the checklist points did you find the most important for you?

Σήματα
1

Checklists
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 15 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

The Star of Europe

Χρησιμοποιείται σε playlists

3. Playlist. DESIGN A YOUTH EXCHANGE PROJECT
The Star of Europe
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Platform
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΔραστηριότητεςPlaylists