Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

6.5 Kahoot! games and quizzes

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

6.5 Kahoot! games and quizzes

Συμμετοχή

Σχετικά

Kahoot! makes it easy to create, share and play fun learning games or trivia quizzes in minutes. Planning a session to introduce your country and culture, a team building activity or a workshop to explore some youth exchange topics? Make it fun and engaging with Kahoot!

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Kahoot! games and quizzes Αποκτήστε αυτό το σήμα

The earner of this badge has accessed digital content on how to use Kahoot! games and quizzes to create, share and play fun learning games or trivia quizzes in minutes for a youth exchange project.
This badge is automatically issued after learner submits evidence of completing the badge task included in the educational activity available at the 'Star of Europe’ platform.
The ‘Star of Europe’ is hosted by the Finnish National Agency for Education, which also manages the European Union’s programme Erasmus+.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Let your youth groups create interactive games and quizzes about anything they want. This can be a quiz about participating countries and cultures, a series of fun and serious questions about the topic of a youth exchange. Even the most boring information can be presented in a fun and engaging way.

Δεξιότητες

ESCO
#develop educational resources
Digital tools
Προστέθηκε στην playlist (2)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 45 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

The Star of Europe

Χρησιμοποιείται σε playlists

6. Playlist. PREPARE FOR A YOUTH EXCHANGE
The Star of Europe
Playlist. ONLINE TOOLS FOR YOUTH EXCHANGES
The Star of Europe
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Platform
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΔραστηριότητεςPlaylists