Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

4.1 Youth Exchange Application Writing Can Be Fun!

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

4.1 Youth Exchange Application Writing Can Be Fun!

Συμμετοχή

Σχετικά

Writing an application can be fun and creative if you involve young people and all partners!

Use this template to collect partners’ input to the application form. Once the partnership is confirmed, you can send a survey link to each partner. Give a deadline and follow-up if each partner is submitting all the information needed. IMPORTANT! Make a copy of the [Partner contribution Google form](https://drive.google.com/open?id=1PkujDpigGKQtEY1KYpBdMF-yQCvGgOp8Y86kjhVD0T4)
  1. Just open this file;
  2. Click on 3 dots on the top right corner and make a copy of the file;
  3. Adapt the form by adding your project name, dates and any other information needed.
  4. Then click the button “send”, copy the link to the survey and send it to all your partners.
    
When partners start submitting their information, you can generate one single file with all responses so that all partners and your youth group could see what the partners are writing.

Υλικό

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Λάβετε τους υπότιτλους του σήματος δραστηριότητας

Youth Exchange Application Writing Can Be Fun! Αποκτήστε αυτό το σήμα

The earner of this badge has accessed the video with activities for writing the youth exchange application.

This badge is automatically issued after learner submits evidence of completing the badge task included in the educational activity available at the 'Star of Europe ’ platform.

The ‘Star of Europe’ is hosted by the Finnish National Agency for Education, which also manages the European Union’s programme Erasmus+.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Watch the video ‘Youth Exchange Application Writing Can Be Fun! ’ and write down what new things did you find out in this video.

Σήματα
1

Δεξιότητες

ESCO
#seek funding
ESCO
#manage grant applications
Videos
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 5 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

The Star of Europe

Χρησιμοποιείται σε playlists

4. Playlist. APPLY FOR A YOUTH EXCHANGE FUNDING
The Star of Europe
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Platform
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΔραστηριότητεςPlaylists