Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

1.6 Unsplash: Photos for everyone

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

1.6 Unsplash: Photos for everyone

Συμμετοχή

Σχετικά

Unsplash offers beautiful, free images and photos that you can download and use for any project. Better than any royalty free or stock photos. Gifted by the world’s most generous community of photographers.
Ask your group members to choose 5 to 10 photos from the gallery on Unsplash to explain to others how getting involved in a youth exchange can enable them to make the world a better place. Everyone can share their visual story. Make notes of the appearing issues to use them in the next steps of exchange planning.
There are more similar websites to communicate ideas with images and photos. Go find them in this Medium post article by Dustin Senos ‘Stock photos that don’t suck. A list of places to find the best free stock photos’

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Unsplash: Photos for everyone Αποκτήστε αυτό το σήμα

The earner of this badge has accessed digital content on how to use Unsplash platform for beautiful, free images and photos to be used to generate and share ideas for a youth exchange project.
This badge is automatically issued after learner submits evidence of completing the badge task included in the educational activity available at the 'Star of Europe ' platform.
The ‘Star of Europe’ is hosted by the Finnish National Agency for Education, which also manages the European Union’s programme Erasmus+.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
Try the digital tool and upload print screen of using it.

Δεξιότητες

ESCO
#photography
ESCO
#share ideas
Digital tools
Προστέθηκε στην playlist (2)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 15 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

The Star of Europe

Χρησιμοποιείται σε playlists

1. Playlist BUILD A GROUP FOR YOUTH EXCHANGE
The Star of Europe
Playlist. ONLINE TOOLS FOR YOUTH EXCHANGES
The Star of Europe
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Platform
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΔραστηριότητεςPlaylists