The Star of Europe
Playlist Priložnosti Prijava Registracija
Vsi (57)Application tutorials (9)Videos (18)Checklists (9)Digital tools (21)

Learning Playlists

Complete Learning Playlist and earn digital Open Badges

Playlist
1
1. Playlist BUILD A GROUP FOR YOUTH EXCHANGE
The Star of Europe
#encourage teambuilding, #communicate with youth, #facilitate teambuilding activities, #planning, #project management, #follow checklists, #develop youth programmes, #photography, #creating online news content, #communication technology, #share ideas, #contextualize news stories, #seek funding, #prepare applications for grants, #prepare material for presentation
Pridruži se
Playlist
1
The Star of Europe
#problem-solving with digital tools, #build effective cross-group cooperation, #applications processes, #ICT, #work in cooperation with colleagues, #define vision, #choose shots to video, #perform video editing, #cooperate, #use video editing techniques, #planning, #organise soundtrack, #show intercultural awareness, #manage tasking, #communication, #project management, #project management, #photography, #show intercultural competence, #writing practices, #share tasks
Playlist
1
The Star of Europe
#communicate in digital environments, #digital communication and collaboration, #involve volunteers, #youth programme development, #project management, #develop youth programmes, #seek funding, #prepare applications for grants
Playlist
1
The Star of Europe
#seek grants, #manage digital documents, #project management, #follow checklists, #seek funding, #prepare applications for grants, #manage grant applications
Playlist
1
The Star of Europe
#publishing content, #commit to intercultural awareness, #project management, #follow checklists, #offer learning support, #seek funding, #prepare applications for grants
Playlist
1
The Star of Europe
#commit to intercultural awareness, #seek grants, #project management, #follow checklists, #develop educational resources, #prepare applications for grants, #task management
Playlist
1
The Star of Europe
#managing digital documents, #learning technologies, #seek grants, #project management, #follow checklists, #offer learning support, #prepare applications for grants
Playlist
1
The Star of Europe
#prepare youth activities, #use GPS tools, #keep track of social media, #self promotion, #marketing management, #implement social media marketing, #follow checklists, #marketing principles, #seek funding, #prepare applications for grants, #manage projects
Playlist
1
The Star of Europe
#reporting, #produce questionnaires, #compile evaluation reports, #write reports, #revise questionnaires, #project management, #follow checklists, #participant evaluation, #dissemination of evaluation results, #use ICT
Playlist
1
The Star of Europe
#problem-solving with digital tools, #managing digital documents, #prepare youth activities, #use GPS tools, #reporting, #publishing content, #communicate in digital environments, #digital communication and collaboration, #keep track of social media, #produce questionnaires, #ICT, #compile evaluation reports, #choose shots to video, #perform video editing, #use video editing techniques, #youth programme development, #planning, #revise questionnaires, #organise soundtrack, #manage digital documents, #implement social media marketing, #project management, #dissemination of evaluation results, #project management, #photography, #develop educational resources, #use ICT, #communication technology, #share ideas, #offer learning support, #task management

Featured Skills

#predaja objektov v obratovanje#najti nepovratna sredstva#zaprositi za financiranje knjižnice#upoštevati kontrolne sezname#zagotavljati podporo pri učenju#vodenje projektov#kazati medkulturno ozaveščenost#uporabljati sisteme IKT#pripravljati cenitvena poročila#načrtovati mladinske programe
Badgecraft
Badgecraft vodi spletno infrastrukturo za mesta in regije učenja. Evropski konzorcij razvija to platformo s pomočjo sofinanciranja programa Evropske unije Erasmus+.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
DomovPriložnostiPlaylist